Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en nauwkeurig te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die op de website worden aangeboden.

Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kun je links naar andere websites vinden die niet onder de controle van Schobbejak vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert geen aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die op die sites worden geuit.

Elke inspanning wordt geleverd om de website soepel en operationeel te houden. Echter, Schobbejak neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

De inhoud van deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze voorwaarden.

Als je specifieke juridische of professionele adviezen nodig hebt, raden we aan om een gekwalificeerde professional te raadplegen. Raadpleeg ook onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid voor meer informatie.

Laatste update: 10/08/2023